Baranes de vidre laminat 10+10 amb perfil d’alumini encastat en un habitatge unifamiliar.

Sistemes PBR4 i Minimax de Crisanglass.

Aquest sistema aporta, a més de seguretat, una lleugeresa que harmonitza amb l’entorn. Ajuda a gaudir de les vistes, en no obstaculitzar visualment res, deixa passar la llum i ajuda a definir la personalitat decorativa de la vivenda.