Diferents instantànies del procés d’instal·lació d’un mur cortina en un habitatge, realitzat pel nostre personal tècnic i amb els nostres propis mitjans.