Una de les vessants de Tot Alumini és també la instal·lació de revestiments que protegeixen les diferents estructures d’una obra i l’embelleixen, aportant un toc de distinció i millorant-ne l’aspecte visual.

En aquest cas, us mostrem una recent instal·lació de cobriment de murs ventilats amb panells composite, al jardí i a la rampa de l’aparcament d’una vivenda unifamiliar. Aquest tipus de material aïlla, no té manteniment i és molt fàcil de netejar.