Disposar de mitjans propis ens dóna un elevat grau d’autonomia a l’hora de portar a terme les nostres instal·lacions. En el cas de vidres de grans dimensions i pes elevat, com en aquesta obra, el nostre equip i les nostres grues faciliten una feina delicada i de precisió i n’agilitzen la seva execució.