Baranes de vidre laminat extraclar 10+10 amb perfil Minimax de Crisanglass. Els vidres són peces senceres de mides superiors als 4 i 5 metres.