Tot Alumini ha portat a terme la separació per divisòries de les oficines de la Fàbrica Llobet de l’Ajuntament de Calella. Inicialment, era un espai diàfan i l’hem dividit col·locant una altra porta i un muntant central per poder carregar l’envà central divisori.

Donat que l’obra inicial no la vam fer nosaltres, ha estat complicat arribar a trobar el mateix tipus de perfil i el mateix color de la porta. Tot un repte per tal d’aconseguir l’harmonia estètica del conjunt.