Procés de fabricació d’una porta MinimAl corredera, amb rodes vistes al terra, amb unes dimensions de 2.000 mm d’amplada per 2.600 mm d’alçada.